Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové cheaty pro rozšíření The Sims 2 Volný čas:

modifyNeighborhoodTerrain [on | off]
Tento cheat umožňuje upravovat, tj. zvedat nebo uhlazovat terén sousedství. Přejděte do zobrazení sousedství, zadejte cheat „modifyNeighborhoodTerrain on“ (bez uvozovek) a klepněte na oblast, kterou chcete upravovat. Větší oblast vyberete klepnutím a tažením myši. Stisknutím klávesy [ nebo ] a klepnutím terén zvýšíte nebo snížíte, stisknutím klávesy \ terén vyrovnáte. Po ukončení zadejte do příkazového řádku „modifyNeighborhoodTerrain off“ (opět bez uvozovek).

Nové cheaty pro rozšíření The Sims 2 Šťastnou cestu:

hangelotzoning [residential | community | hotel]
Pomocí tohoto cheatu změníte typ svého pozemku. Než tak učiníte, ujistěte se, že je pozemek momentálně neobydlený. Použití: vložte jméno pozemku, který chcete změnit, a poté cheat s jednou ze tří výše uvedených možností.

Nové cheaty pro rozšíření The Sims 2 Roční období:

bugJarTimeDecay [on/off]
Podaří-li se vám chytit do sklenice světlušky, tímto cheatem zajistíte, že budou žít věčně! (Získáte tak zajímavý zdroj světla)

Cheaty pro rozšíření The Sims 2 Mazlíčci:

boolProp petActionCancel [true/false] - umožní ukončit činnost mazlíčka

Režim výstavby:
deleteAllFences - odstraní všechny ploty z celého pozemku
deleteAllWalls - odstraní všechny zdi z celého pozemku
deleteAllAwnings - odstraní všechny markýzy z celého pozemku
deleteAllObjects [Doors/Windows/Stairs] - odstraní všechny dveře, okna a schodiště z celého pozemku
deleteAllHalfWalls - odstraní všechny poloviční zdi z celého pozemku

Cheaty pro rozšíření The Sims 2 Ve světě podnikání:

(K použití těchto cheatů je vyžadováno rozšíření The Sims 2 Ve světě podnikání.)

AddneighbortoFamilycheat [on/off]
Umožňuje interakci, pomocí které přidáte do rodiny neovladatelné Simíky.

Forcetwins
Vyberte těhotnou ženu a zadejte tento cheat. Žena automaticky porodí dvojčata.

Plumbbobtoggle [on/off]
Vypne grafický ukazatel ve tvaru diamantu. (Vhodné pro tvůrce filmů)

Odstranění omezení při umisťování zdí
- Tento cheat můžete aktivovat stisknutím kláves CTRL + ALT v okamžiku, kdy se pokoušíte umístit nějaký předmět.
- Budou zrušena pravidla umisťování předmětů na zdi. Budete moci umístit kterýkoli nástěnný objekt na zeď, na níž už je umístěn jiný objekt.

Cheaty pro rozšíření The Sims 2 Noční život:

K použití těchto cheatů je vyžadováno rozšíření The Sims 2 Noční život.)

familyfunds JMÉNO XXXX
Přidělí rodině na úrovni sousedství peněžní částku.

roofslopeangle [15–75]
Upraví sklon všech střech na pozemku.

showHeadlines [on/off] (pro všechny Simíky na pozemku)
Tento cheat využijí tvůrci filmů. Zapne nebo vypne zobrazení všech myšlenkových bublin, bublin řeči a záhlaví typu ++/--.

unlockCareerRewards (pro vybraného Simíka)
Aktuálně vybraný Simík okamžitě získá přístup ke všem speciálním předmětům za odměnu v kariéře v katalogu.

maxMotives (pro všechny Simíky na pozemku)
Maximalizuje ukazatele motivace všech Simíků, kteří se nacházejí na pozemku (ovladatelní i neovladatelní).

motiveDecay [on/off] (pro všechny Simíky na pozemku)
Spustí nebo zastaví pokles motivace.

aspirationPoints hodnota (pro vybraného Simíka)
Nastaví aktuálně vybranému Simíkovi zvolenou úroveň aspirace.

lockAspiration [on/off] (pro všechny Simíky na pozemku)
Zastaví pokles a nárůst aspirace.

aspirationLevel [0-5] (pro vybraného Simíka)
Udělí aktuálně vybranému Simíkovi velký počet aspiračních bodů.

agesimscheat on
Aktivuje zabránění stárnutí při klepnutí na jiné Simíky se stisknutou klávesou Shift.

setLotLightingFile [název_souboru]
Umožňuje hráči vytvořit nový soubor osvětlení s vlastními hodnotami osvětlení pozemku. Používá se k vytvoření zvláštního osvětlení pozemku.

Dále jsme přidali dva nové typy terénu, které můžete použít v cheatech pro vytváření sousedství
(můžete je zvolit v dialogovém okně sousedství):
terraintype desert
terraintype concrete
nhdregiontype desert
nhdregiontype concrete

Cheaty pro rozšíření The Sims 2 Univerzita:

(K použití těchto cheatů je vyžadováno rozšíření The Sims 2 Univerzita.)

changeLotZoning [residential | community | greek | dorm | secretsociety]: Změna typu zóny pozemku. Dříve než pomocí tohoto cheatu změníte zónu pozemku, ujistěte se, že na něm nežijí žádní Simíci. Chcete-li tento cheat použít, vstupte na pozemek, jehož zónu chcete změnit, a zadejte cheat s některou z uvedených zón (rezidenční, obecná, řecká, kolej, tajný spolek).

boolProp dormSpecificToolsDisabled true/false: Aktivuje nástroje režimu nákupu a výstavby, které by normálně byly na kolejním pozemku deaktivovány.

boolProp allow45DegreeAngleOfRotation true/false: Umožňuje otáčet všechny objekty o 45 stupňů namísto 90 stupňů, což je hodnota používaná u většiny objektů.

Cheaty pro hru The Sims 2:

help: Výpis všech cheatů ve hře.

help [cheat]: Zobrazí informace o konkrétním cheatu.

exit: Zavře okno pro zadávání cheatů.

expand: Zvětšení nebo zmenšení okna pro zadávání cheatů.

moveObjects on/off: Vypíná půdorysné omezení při umisťování objektů v režimu nákupu a výstavby. Vypíná omezení nástroje Ruka při práci s používanými objekty nebo objekty, které za normálních okolností nelze přemísťovat. Při použití tohoto cheatu může docházet k problémům s herními prvky, hledání cest, generováním a manipulací se skrytými objekty atd. Pozor, tento cheat umožňuje odstraňovat objekty, které za normálních okolností odstranit nelze, například Simíky, poštovní schránku a popelnici. Jestliže tyto objekty odstraníte, neexistuje způsob, jak je vrátit zpět, proto buďte opatrní!

aging -on/off: Zabraňuje stárnutí Simíků. Může dojít k narušení pečlivě nastavené herní rovnováhy a malý Pepík nikdy nevyroste, proto tento cheat používejte opatrně.

autoPatch -on/off: Pomocí tohoto cheatu můžete znovu zapnout zobrazování upozornění, pokud je k dispozici aktualizace hry The Sims 2. Použijte příkaz Autopatch on a přejděte do prohlížeče vlastního obsahu (malé tlačítko se sněhovou vločkou na UCP v sousedství). Je-li k dispozici aktualizace, zobrazí se dotaz, zda ji chcete stáhnout.

slowMotion [hodnota]: Cheat slowMotion vyžaduje jeden parametr - nastavení „pomalosti“ (například slowMotion 4). Tato hodnota je v rozsahu 0 až 8, kde 0 je normální rychlost a 8 je nejpomalejší rychlost.

boolProp enablePostProcessing true/false: Umožňuje použití cheatů pro dodatečné zpracování (viz níže), které jsou užitečné při vytváření filmů (viz také níže). Tento cheat je možné úspěšně použít, jen pokud máte grafickou kartu podporující funkci stínování pixelů (pixel shaders). Použijete-li tyto cheaty a vaše karta stínování pixelů nepodporuje, pak obrazovka s největší pravděpodobností částečně zčerná a normální zobrazení bude možné obnovit teprve vypnutím cheatu enablePostProcessing. Jestliže zapnete dodatečné zpracování a filmové scény, může při přehrávání filmových scén docházet k nežádoucím grafickým efektům.

bloom [r g b x] (rgb je barva) (x je hodnota „rozkvetení“) [0.0–1.0]: Tento cheat přidá efekt rozmazání, podobně jako při vzpomínkách hlavních hrdinů v komediálních seriálech. Tento cheat funguje, jen pokud je nastaven cheat boolProp enablePostProcessing na hodnotu true.

vignette [střed_x střed_y x] (x je faktor viněty) [0.0–1.0]: Přidá efekt rozmazání z nastaveného středu. Zadáním cheatu „vignette 0.5 0.5 0.5“ dosáhnete mírného rozmazání u okrajů obrazovky. Nastavení „vignette 0.5 0.5 1.0“ znamená maximální rozmazání okrajů. Tento cheat funguje, jen pokud je nastaven cheat boolProp enablePostProcessing na hodnotu true.

filmGrain [hodnota] [0.0-1.0]: Obrazovka bude zrnitá, podobně jako film. Tento cheat funguje, jen pokud je nastaven cheat boolProp enablePostProcessing na hodnotu true.

letterBox [hodnota] [0.0-0.4]: Nastaví efekt širokoúhlého zobrazení. Tento cheat funguje, jen pokud je nastaven cheat boolProp enablePostProcessing na hodnotu true.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář